PAUK - MUMIJE LAŽU 1983

01 - Balkanski futur
02 - Elvis
03 - Redukcija
04 - Nemoc
05 - Pozlilo od strasti
06 - Intima
07 - Zakasnio sam na herojska vremena
08 -  Umirem od dosade
09 - Kurvarluk
10 - Mumije
11 - Podrska
12 - Glas