PILOTI - DAN KOJI PROLAZI ZAUVEK 1997

01 - Zamisli
02 - Okreni se
03 - Neverna si
04 - Sta radi prolece sa njom
05 - Hodaj u snu
06 - Lud zbog nje
07 - Postao sam drugi covek
08 - Kao da si tu
09 - Dan koji prolazi zauvek